PRENSA

As acreditacións de prensa deberán enviarse debidamente cubertas ao correo prensa@rallydaauga.com. Só se admitirán solicitudes de persoas que teñan acreditación permanente da Real Federación Española de Automobil ou persoas con Seguro de Responsabilidade Civil Profesional.

A data límite de recepción será o MÉRCORES 22 DE MARZO de 2023 ás 23:59.

A hora e lugar de recollida das acreditacións comunicarase durante a semana da proba a través dun correo electrónico.

As acreditacións pódense cubrir e enviar en calquera dos dous formatos seguintes: